sponsoren

Plus
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > avg

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Avond4daagse IJsselstein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30274476, hierna te noemen: Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:

info@avondvierdaagse-ijsselstein.nl

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe schriftelijke toestemming van uw ouder/verzorger of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Administratie:

Individuele Lopers.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer

 

Toestemmings-verklaring.

Registratie t.b.v. uitreiking medaille.

Bereiken contact persoon bij calamiteiten.

Gedurende de periode rond de avond4daagse IJsselstein.

Maximaal  2  maanden.

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Avond4daagse-coördinator
 • Tochtcoördinator

Administratie:

Lopers Groepen en Scholen.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Naam groep
 • Naam school
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Toestemmings-verklaring.

Versturen informatie.

Registratie t.b.v. uitreiking medaille.

Bereiken contact persoon bij calamiteiten.

Gedurende de periode rond de avond4daagse IJsselstein.

Maximaal 2  maanden.

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Avond4daagse-coördinator
 • Tochtcoördinator

 

Administratie:

Vrijwilligers

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Toestemmings-verklaring.

Verwerking t.b.v. de verzekering.

Versturen informatie.

Bereiken bij calamiteiten.

Gedurende de periode dat de vrijwilliger actief is bij de avond4daagse IJsselstein tot maximaal 2 maanden na beëindiging.

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Avond4daagse-coördinator
 • Tochtcoördinator
 • Verkeers-coördinator
 • Veiligheids-coördinator

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Avond4daagse-coördinator

E-mail:                          info@avondvierdaagse-ijsselstein.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.