sponsoren

Plus
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

De regels van de Stichting Avondvierdaagse IJsselstein

 1. De A4D wordt gehouden onder auspiciën van de KWBN en georganiseerd door Stichting A4D IJsselstein.
 2. Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan de wandeltochten van de Stichting A4D IJsselstein.
 3. De Stichting A4D IJsselstein stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of ziekte van de deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen, voor, tijdens of na de tochten.
 4. Medische verzorging wordt verzorgd door het Rode Kruis, afdeling IJsselstein.
 5. Door de wandelbond is een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van de vrijwilligers van de Stichting A4D IJsselstein.
 6. Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen (in een groepje) onder begeleiding van school of ouders/verzorgende. Ons advies is 1 begeleider per 6 kinderen.   
 7. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
 8. Bij de startlocaties is een beperkte parkeergelegenheid. Indien mogelijk auto’s zoveel mogelijk thuislaten.
 9. Vanwege de veiligheid van de deelnemers kunnen fietsen alleen gestald worden op de aangewezen plekken en in de fietsenrekken.
 10. Oversteken op drukke wegen doet u alleen op de plaatsen die zijn aangegeven. Deze zijn beveiligd door verkeersregelaars die te herkennen zijn aan de oranje-gele hesjes. Indien u oversteekt buiten deze plaatsen zijn de verkeersregelaars bevoegd de politie of handhaving in te schakelen.
 11. Het is niet toegestaan buiten de aangegeven wegen en/of paden te gaan.
 12. Aanwijzingen van verkeersregelaars, handhaving, politie of bestuur dienen altijd te worden opgevolgd. Wanneer u de aanwijzingen niet opvolgt volgt er een waarschuwing van het bestuur. Bij een herhaling volgt diskwalificatie van de groep of individuele loper.
 13. De route van de laatste dag eindigt op het Podium. Alleen op het Podium kunnen de wandelaars veilig binnengehaald worden.
 14. Raadpleeg tijdig en regelmatig de routebeschrijving. De route is te vinden op onze website www.avondvierdaagse-ijsselstein.nl .
 15. Tijdens opkomend noodweer (onweer, hagelregen, rukwinden etc.) behoort u zo snel mogelijk gedegen onderdak te vinden. Mocht voor de start noodweer op komst zijn dan behoudt de organisatie zich het recht om later in de avond van start te laten gaan of deze dag geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 16. Het is verboden tijdens de A4D te roken, alcohol te nuttigen, te blowen en/of drugs te gebruiken.
 17. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij de startlocatie, de tussenstop van de scholen of de finish en maak gebruik van de verstrekte vuilniszakken.
 18. Het meenemen van huisdieren naar de start/finish locatie is niet toegestaan.
 19. Het is niet toegestaan tijdens de A4D IJsselstein geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. Zingen is uiteraard wel toegestaan. Toon respect voor de medemens en wees geen last voor andere lopers en omwonenden.
 20. Er zullen foto’s gemaakt worden van het wandelevenement. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze website en socialmedia. Bent u het niet eens met plaatsing, stuurt u dan een email naar info@avondvierdaagse-ijsselstein.nl .
 21. Het is voor scholen en organisaties toegestaan om een pauzeplaats in te richten langs de wandelroute. Het bestuur bepaalt of de vooraf aangegeven plek ook een veilige plek is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het bestuur een andere veiligere plek aanbieden. Het is voor scholen/organisaties niet toegestaan om op een andere plaats dan de goedgekeurde plaats de pauzeplek in te richten. Het bestuur behoudt zich het recht om de veiligheidscoördinator of de BOA’s in te zetten om personen op onveilige plaatsten te laten verwijderen.